POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

1. POLÍTICA DE LA QUALITAT

1.1. Política de Qualitat.

TECSYMOLD ENGINEERING S.L. té com objectiu que la qualitat dels productes que ofereix sigui un reflexe fidel de les expectatives de cada client, assegurant així l’éxit a llarg termini de l’empresa.

Per això estableix, declar i assumeix els següents principis:

  1. La qualitat final del servei, és el resultat de la millora.
  2. Les exigències contractuals, els desitjos i la satisfacció dels clients, són l’únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  3. Els requisits de la qualitat i exigències contractuals han de ser documentades i posades a disposició del personal, de forma objectiva en plànols i especificacions.
  4. La qualitat és una causa comuna a totes les àrees de TECSYMOLD ENGINEERING S.L., cadascuna de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de TECSYMOLD ENGINEERING S.L.
  5. Cada empleat de TECSYMOLD ENGINEERING S.L., és responsable de la qualitat del seu treball. El responsable de qualitat ha d’impulsar la implantació de la política i objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories.
  6. Per això, basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, s’aconsegueix una millora contínua del nostre Sistema de Qualitat que com a conseqüència es trasllada a una millora en tots els serveis de TECSYMOLD ENGINEERING S.L.
  7. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de TECSYMOLD ENGINEERING S.L.
    Per això Gerència considera prioritaris la motivació i formació per la qualitat.
  8. TECSYMOLD ENGINEERING S.L. inclou el compromís de complir amb els requisits legals i reglamentaris associats al seu producte.

1.2. Compromís de la Direcció.

La Direcció de TECSYMOLD ENGINEERING S.L. es compromet al desenvolupament i la implementació del Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la Norma UNE –EN ISO 9001:2015 així com en la millora contínua de la seva eficàcia.

Igualment es compromet a assegurar que els requisits del client es determinen i compleixen amb la finalitat d’augmentar la satisfacció del client.

1.3. Abast del sistema de gestió de la qualitat.

Disseny, Fabricació, modificació i reparació de motlles.

01/10/2021
Javier Sebastián